Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza poz, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych  w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

1. Badania hematologiczne:
   1.    morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2.    płytki krwi;
3.    retikulocyty;
4.    odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
5.    poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
1.    sód;
2.    potas;
3.    wapń całkowity;
4.    żelazo;
5.    stężenie transferyny;
6.    mocznik;
7.    kreatynina;
8.    glukoza;
9.    test obciążenia glukozą;
10. białko całkowite;
11. proteinogram;
12. albumina;
13. kwas moczowy;
14. cholesterol całkowity;
15. cholesterol-HDL;
16. cholesterol-LDL;
17. triglicerydy (TG);
18. bilirubina całkowita;
19. bilirubina bezpośrednia;
20. fosfataza alkaliczna (ALP);
21. aminotransferaza asparaginianowa (AST);
22. aminotransferaza alaninowa (ALT);
23. gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
24. amylaza;
25. kinaza kreatynowa (CK);
26. fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
27. czynnik reumatoidalny (RF);
28. miano antystreptolizyn O (ASO);
29. hormon tyreotropowy (TSH);
30. antygen HBs-AgHBs;
31. VDRL

3. Badania moczu:
   1. ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
2. ilościowe oznaczanie białka;
3. ilościowe oznaczanie glukozy;
4. ilościowe oznaczanie wapnia;
5. ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału:
   1. badanie ogólne;
2. pasożyty;
3. krew utajona – metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:
   1. wskaźnik protrombinowy (INR);
2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3. fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne:
   1. posiew moczu z antybiogramem;
2. posiew wymazu z gardła;
3. ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella;
4. białko C-reaktywne (CRP).

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

9. Zdjęcia radiologiczne:
1. zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
2. zdjęcia kostne – w  przypadku  kręgosłupa;
       kończyn i miednicy w   projekcji AP i bocznej;
3. zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;
4. zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Skip to content