KOMUNIKAT dla PACJENTÓW SP ZOZ w BRZOZOWIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie informuje, że podpisaliśmy na 2020 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
w zakresie:
– podstawowej opieki zdrowotnej,
– długoterminowej opieki pielęgniarskiej w domu pacjenta,

WYKAZ PLACÓWEK ZAKŁADU:

– PRZYCHODNIA REJONOWA w BRZOZOWIE ul. Ks. J. Bielawskiego 16
– PORADNIA DLA DZIECI w BRZOZOWIE ul. Ks. J. Bielawskiego 16
– GABINET LEKARSKI w HUMNISKACH 490
– PUNKT LEKARSKI w GÓRKACH 56 A
– PUNKT LEKARSKI w ZMIENNICY 29A
– GABINET LEKARSKI W KLASZTORZE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
w STAREJ WSI 460

Skip to content