WYKAZ  KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ w BRZOZOWIE

1. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-PRAWNY EKONOMICZNY I BHP:
– Komórka księgowości
– Komórka administracyjno-prawna i bhp

2. PRZYCHODNIA REJONOWA W BRZOZOWIE
Gabinety lekarzy poz
– Gabinet  pielęgniarek poz
– Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
– Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
– Gabinet pielęgniarek  opieki długoterminowej
oraz  wchodzące w skład  PRZYCHODNI  REJONOWEJ:
a/   PORADNIA  DLA  DZIECI w Brzozowie:
– Gabinety lekarzy poz
– Gabinety pielęgniarek poz
– Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
– Gabinet szczepień
b/   GABINET LEKARZA POZ w Punkcie Medycznym w Humniskach
c/   GABINET LEKARZA POZ  w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi

3. PUNKT LEKARSKI W GÓRKACH
– Gabinet lekarza poz
– Gabinet pielęgniarki poz

4. PUNKT LEKARSKI W ZMIENNICY
– Gabinet lekarza poz
– Gabinet pielęgniarki poz


5. Wykreślono

6.DZIAŁ HIGIENY SZKOLNEJ:
Międzyszkolny Gabinet Medyczny przy Szkołach Ponadpodstawowych
w L.O. w Brzozowie
– Szkolne Gabinety Medyczne przy Szkołach Podstawowych
i Gimnazjach w Brzozowie
– Szkolne Gabinety Medyczne przy Szkołach Podstawowych
i Gimnazjach w Humniskach
– Gabinet Medycyny Szkolnej w Starej Wsi

Skip to content