Od 1 września 2006r – SPZOZ w Brzozowie prowadzi akcję profilaktyczną zapobiegania próchnicy zębów preparatami fluorkowymi – dla dzieci ze szkół podstawowych ( klasy I – VI) , będących pod opieką medyczną naszego zakładu.

Program przewiduje 6-cio krotne szczotkowanie zębów w odstępach 6-cio tygodniowych i ma na celu zapobieganie próchnicy oraz wprowadzenie nawyku prawidłowego szczotkowania zębów.