Programy profilaktyczne w szkołach

placówki

naszej placówki

do naszych specjalistów

Aktualności

Witamy w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzozowie

Wprowadzony w Polsce nowy system opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i w aktach wykonawczych ? spowodował na mocy Zarządzenia nr 123 Wojewody Krośnieńskiego z 16 listopada 1998r przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie i m.in. powołanie SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w BRZOZOWIE.

Osobowość prawną i wpis do rejestru sądowego zakład uzyskał 22 grudnia 1998r. Wraz ze zmianą przepisów: od stycznia 1999r organem założycielskim zakładu jest RADA MIEJSKA w BRZOZOWIE, zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie pod numerem: 0000012284 i do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie pod numerem: 000000010096

 Do podstawowych zadań zakładu należy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – upoważnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Brzozowie są osoby, które złożyły pisemne deklaracje o wyborze lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej oraz zostały umieszczone na imiennej liście pacjentów, posiadają uprawnienia do bezpłatnych świadczeń z tytułu obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia społecznego a także na podstawie innych przepisów o bezpłatnej pomocy leczniczej.

Godziny Pracy

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 18:00
WTOREKY 7:45 - 18:00
ŚRODA 7:45 - 18:00
CZWARTEK 7:45 - 18:00
PIĄTEK 7:45 - 18:00

Wizyty domowe lekarzy

PONIEDZIAŁEK 11:05-11:30 13:30-17:00
WTOREKY 11:05-11:30 12:00-15:45
ŚRODA 11:05-11:30 13:30-17:00
CZWARTEK 11:05-11:30 13:30-17:00
PIĄTEK 10:35-12:30 13:30-17:40

Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza

Kontakt z nami

Telefon: 13-43-400-86 e-mail: spzozbrzozow@onet.pl

Skip to content