Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie informuje, że podpisaliśmy na 2018r umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia

w zakresie:

? podstawowej opieki zdrowotnej,
? długoterminowej opieki pielęgniarskiej w domu pacjenta,

WYKAZ PLACÓWEK ZAKŁADU:

? PRZYCHODNIA REJONOWA w BRZOZOWIE ul. Ks. J. Bielawskiego 16
? PORADNIA DLA DZIECI w BRZOZOWIE ul. Ks. J. Bielawskiego 16
? GABINET LEKARSKI w HUMNISKACH 490
? PUNKT LEKARSKI w GÓRKACH 56 A
? PUNKT LEKARSKI w ZMIENNICY 29A
? GABINET LEKARSKI W KLASZTORZE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
w STAREJ WSI 460

Skip to content