Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie informuje, że podpisaliśmy na 2018r umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia

w zakresie:

· podstawowej opieki zdrowotnej,
· długoterminowej opieki pielęgniarskiej w domu pacjenta,

WYKAZ PLACÓWEK ZAKŁADU:

· PRZYCHODNIA REJONOWA w BRZOZOWIE ul. Ks. J. Bielawskiego 16
· PORADNIA DLA DZIECI w BRZOZOWIE ul. Ks. J. Bielawskiego 16
· GABINET LEKARSKI w HUMNISKACH 490
· PUNKT LEKARSKI w GÓRKACH 56 A
· PUNKT LEKARSKI w ZMIENNICY 29A
· GABINET LEKARSKI W KLASZTORZE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
w STAREJ WSI 460