KIEROWNIK SPZOZ w BRZOZOWIE

lek. ROBERT NAJSAREK

tel. 13-43-43-485

Z-ca KIEROWNIKA ds. ADMINISTRACYJNYCH

mgr WOJCIECH KOZUBAL

tel. 693 129 905

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 

tel. / fax 13-43-40-201

Skip to content