KIEROWNIK SPZOZ w BRZOZOWIE

mgr PIOTR PACZKOWSKI

kom. 693-129-905

tel. / fax 13-43-40-201

Z-ca KIEROWNIKA ds.ADMIN.-PRAWNYCH

dr nauk hum. BOŻENA SURMACZ

tel. 13-43-43-485

tel. / fax 13-43-40-201

Z-ca KIEROWNIKA ds. MEDYCZNYCH

specjalista w zakresie pediatrii – lek. GRAŻYNA WIERDAK

tel. 13-43-43-408

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr BARBARA KORFANTY

tel. / fax 13-43-40-201