WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 

Lp.

 

RODZAJ

 

 

CENA

1.     Kopia  dokumentacji medycznej  ? 1 strona A4

(Dokładna kserokopia bez nanoszenia żadnych dodatkowych informacji i bez potwierdzenia za zgodność)

 

0,70zł

2.     Kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzona za zgodność z oryginałem1 strona A4  

1,00 zł

3.      Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej  ? 1 strona A4

(sporządzony metodą tradycyjną, ręcznie albo mechanicznie (maszynowo)

 

6,00zł

 

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne

Skip to content