Kontakt i szczegóły

Brzozów ul. Ks. J. Bielawskiego 16

Przychodnia Rejonowa 13 43 400 86,

Poradnia dla Dzieci 13 43 43 409,

PL-Górki 606 665 947,

PL-Zmiennica  13 43 930 10,

GL-Humniska 13 43 463 09